Παιδάκι Κοφίνι Μικρό


ΚΩΔ: 0703

Υ 0,42μ Μ 0,15μ Β 0,15μ

Ερμής Προτομή


ΚΩΔ: 1004

Υ 0,54μ Μ 0,34μ Β 0,20μ

Απόλλων Προτομή


ΚΩΔ: 1005

Υ 0,54μ Μ 0,34μ Β 0,20μ

Πολεμιστής


ΚΩΔ: 1301

Υ 0,58μ Μ 0,26μ Β 0,27μ

Ρωξάνη


ΚΩΔ: 1401

Υ 0,74μ Μ 0,26μ Β 0,20μ

Κύμα


ΚΩΔ: 1402

Υ 0,74μ Μ 0,34μ Β 0,19μ

Πανδώρα


ΚΩΔ: 1403

Υ 0,74μ Μ 0,20μ Β 0,18μ

Παιδάκι Κοφίνι Μεσαίο


ΚΩΔ: 1407

Υ 0,65μ Μ 0,24μ Β 0,22μ

Καρυάτιδα Μικρή


ΚΩΔ: 1501

Υ 0,80μ Μ 0,26μ Β 0,16μ

Αφροδίτη της Μήλου


ΚΩΔ: 1502

Υ 0,84μ Μ 0,21μ Β 0,18μ

Κούρος Μικρός


ΚΩΔ: 1503

Υ 0,79μ Μ 0,21μ Β 0,21μ

Υδρία Μικρή


ΚΩΔ: 1504

Υ 0,90μ Μ 0,20μ Β 0,19μ

Χάριτες


ΚΩΔ: 1702

Υ 0,73μ Μ 0,27μ Β 0,27μ

Αναδυομένη Μεγάλη


ΚΩΔ: 3701

Υ 1,10μ Μ 0,32μ Β 0,25μ

Αθηνά Μικρή


ΚΩΔ: 3702

Υ 1,14μ Μ 0,32μ Β 0,23μ

Υδρία Μεγάλη


ΚΩΔ: 3703

Υ 1,11μ Μ 0,26μ Β 0,26μ

Απόλλων Μεγάλος


ΚΩΔ: 4201

Υ 1,28μ Μ 0,38μ Β 0,30μ

Κατρούλης


ΚΩΔ: 4301

Υ 0,70μ Μ 0,25μ Β 0,18μ

Παιδάκι Κοφίνι Μεγάλο


ΚΩΔ: 4302

Υ 0,96μ Μ 0,35μ Β 0,36μ

Καρυάτιδα Μεγάλη


ΚΩΔ: 4303

Υ 1,80μ Μ 0,43μ Β 0,37μ

Μπεκρής


ΚΩΔ: 4304

Υ 0,88μ Μ 0,36μ Β 0,23μ

Αναδυομένη Μικρή


ΚΩΔ: 4305

Υ 0,73μ Μ 0,26μ Β 0,20μ

Καλυψώ


ΚΩΔ: 4306

Υ 0,62μ Μ 0,25μ Β 0,31μ

Αθηνά Μεγάλη


ΚΩΔ: 4309

Υ 1,70μ Μ 0,40μ Β 0,30μ

Κοπέλα Περιστέρι


ΚΩΔ: 4310

Υ 0,80μ Μ 0,25μ Β 0,20μ

Ασκληπιός


ΚΩΔ: 4311

Υ 1,00μ Μ 0,32μ Β 0,28μ

Ιπποκράτης Προτομή


ΚΩΔ: 4312

Υ 0,40μ Μ 0,28μ Β 0,14μ

Σφιξ


ΚΩΔ: 4321

Υ 0,40μ Μ 0,10μ Β 0,25μ

Κούρος Μεγάλος


ΚΩΔ: 4322

Υ 1,50μ Μ 0,42μ Β 0,30μ

Κοπέλα Μήλο


ΚΩΔ: 4323

Υ 1,25μ Μ 0,50μ Β 0,30μ

Κοπέλα Ταναγραία


ΚΩΔ: 4324

Υ 1,25μ Μ 0,50μ Β 0,30μ

Νίκη της Σαμοθράκης


ΚΩΔ: 4327

Υ 0,60μ Μ 0,35μ Β 0,25μ

Ισμήνη


ΚΩΔ: 4329

Υ 0,80μ Μ 0,30μ Β 0,25μ

Ποσειδώνας


ΚΩΔ: 4337

Υ 0,75μ Μ 0,45μ Β 0,25μ

Παιδάκια με Ψάρι


ΚΩΔ: 4338

Υ 1,00μ Μ 0,40μ Β 0,25μ

Υδρία Μεσαία


ΚΩΔ: 4339

Υ 0,82μ Μ 0,25μ Β 0,25μ

Ήβη


ΚΩΔ: 4341

Υ 1,40μ Μ 0,45μ Β 0,35μ

Παιδάκι Κοχύλι


ΚΩΔ: 4342

Υ 0,50μ Μ 0,20μ Β 0,20μ

Παιδάκι Λουλούδι


ΚΩΔ: 4343

Υ 0,50μ Μ 0,20μ Β 0,20μ

Αθηνά Προτομή


ΚΩΔ: 4344

Υ 0,22μ Μ 0,23μ Β 0,10μ


Περσεφόνη


ΚΩΔ: 4346

Υ 0,73μ Μ 0,18μ Β 0,22μ

Παναγία Προτομή


ΚΩΔ: 4347

Υ 0,24μ Μ 0,20μ Β 0,06μ

Χιονάτη και 7 Νάνοι


ΚΩΔ: 4348

ΧΙΟΝΑΤΗ Υ 0,45μ Μ 0,18μ Β 0,15μ

ΝΑΝΟΙ Υ 0,24μ Μ 0,11μ Β 0,10μ

Κοπέλα Κοχύλια


ΚΩΔ: 4355

Υ 0,75μ Μ 0,40μ Β 0,43μ

Κοπέλα με Καλάθια


ΚΩΔ: 4356

Υ 0,70μ Μ 0,20μ Β 0,20μ

Αγγελάκι


ΚΩΔ: 4362

Υ 0,30μ Μ 0,35μ Β 0,30μ

Άνεμος Προτομή


ΚΩΔ: 4364

Υ0.30μ Μ0,32μ Β0,20μ

Κοπέλα Βραχάκι


ΚΩΔ: 4359

Υ 0,76μ Μ 0,30μ Β 0,25μ