Κυβόλιθος κλασσικός 20,5 x 10,5

Κυβόλιθος κλασικός ΓΚΡΙ - διαστάσεις 20,5cmx10,5cmx6cm - βάρος/m 119,62kg - τετραγωνικά ανά παλέτα 11,84 - βάρος παλέτας 1.300kg

Κυβόλιθος κλασικός ΚΟΚΚΙΝΟΣ - διαστάσεις 20,5cmx10,5cmx6cm - βάρος/m 119,62kg - τετραγωνικά ανά παλέτα 11,84 - βάρος παλέτας 1.300kg

Κυβόλιθος κλασικός ΚΙΤΡΙΝΟΣ - διαστάσεις 20,5cmx10,5cmx6cm - βάρος/m 119,62kg τετραγωνικά ανά παλέτα 11,84 - βάρος παλέτας 1.300kg


Κυβόλιθος διπλό ταφ

Κυβόλιθος διπλό ταφ ΓΚΡΙ - διαστάσεις 20,5cmx16,8cmx6cm - βάρος/m2 122,95kg - τετραγωνικά ανά παλέτα 8,85 - βάρος παλέτας 1.035kg 

Κυβόλιθος διπλό ταφ ΚΟΚΚΙΝΟ - διαστάσεις 20,5cmx16,8cmx6cm - βάρος/m2 122,95kg - τετραγωνικά ανά παλέτα 8,85 - βάρος παλέτας 1.035kg 

Κυβόλιθος διπλό ταφ ΚΙΤΡΙΝΟ - διαστάσεις 20,5cmx16,8cmx6cm - βάρος/m2 122,95kg - τετραγωνικά ανά παλέτα 8,85 - βάρος παλέτας 1.035kg


Κυβόλιθος ρακέτα

Κυβόλιθος ρακέτα ΓΚΡΙ - διαστάσεις 22,9cmx13,9cmx6cm - βάρος/m2 117,02kg - τετραγωνικά ανά παλέτα 13,85 - βάρος παλέτας 1.540kg

Κυβόλιθος ρακέτα ΚΟΚΚΙΝΗ - διαστάσεις 22,9cmx13,9cmx6cm - βάρος/m2 117,02kg - τετραγωνικά ανά παλέτα 13,85 - βάρος παλέτας 1.540kg

Κυβόλιθος ρακέτα ΚΙΤΡΙΝΗ - διαστάσεις 22,9cmx13,9cmx6cm - βάρος/m2 117,02kg - τετραγωνικά ανά παλέτα 13,85 - βάρος παλέτας 1.540kg


Κυβόλιθος βυζαντινό

Κυβόλιθος ρακέτα ΓΚΡΙ - διαστάσεις: 18,5cmx12,5cmx6cm 12,5cmx12,5cmx6cm 6,5cmx12,5cmx6cm - βάρος/m2 119,66kg - τετραγωνικά ανά παλέτα 11,94 - βάρος παλέτας 1.450kg

Κυβόλιθος ρακέτα ΚΟΚΚΙΝΟ - διαστάσεις: 18,5cmx12,5cmx6cm 12,5cmx12,5cmx6cm 6,5cmx12,5cmx6cm - βάρος/m2 119,66kg - τετραγωνικά ανά παλέτα 11,94 - βάρος παλέτας 1.450kg

Κυβόλιθος ρακέτα ΚΙΤΡΙΝΟ - διαστάσεις 18,5cmx12,5cmx6cm 12,5cmx12,5cmx6cm
6,5cmx12,5cmx6cm - βάρος/m2 119,66kg - τετραγωνικά ανά παλέτα 11,94 - βάρος παλέτας 1.450kg


Κυβόλιθος αχιβάδα

Κυβόλιθος αχιβάδα ΓΚΡΙ - διαστάσεις 20,5cmx21,2cmx6cm - βάρος/m2 113,4kg - τετραγωνικά ανά παλέτα 8,23 - βάρος παλέτας 113,13kg

Κυβόλιθος αχιβάδα ΚΟΚΚΙΝΟ - διαστάσεις 20,5cmx21,2cmx6cm - βάρος/m2 113,4kg - τετραγωνικά ανά παλέτα 8,23 - βάρος παλέτας 113,13kg

Κυβόλιθος αχιβάδα ΚΙΤΡΙΝΟ - διαστάσεις 20,5cmx21,2cmx6cm - βάρος/m2 113,4kg - τετραγωνικά ανά
  παλέτα 8,23 - βάρος παλέτας 113,13kg


Κυβόλιθος κλασσικός παλαιωμένος

Κυβόλιθος κλασικός παλαιωμένος ΜΠΕΖ - τετραγωνικά ανά παλέτα 10m2 - βάρος ανά παλέτα: 1200kg

Κυβόλιθος κλασικός παλαιωμένος ΓΚΡΙ - τετραγωνικά ανά παλέτα 10m2 - βάρος ανά παλέτα: 1200kg

Κυβόλιθος κλασικός παλαιωμένος ΚΟΚΚΙΝΟΣ - τετραγωνικά ανά παλέτα 10m2 - βάρος ανά παλέτα: 1200kg


Κυβόλιθος εξάγωνος

Κυβόλιθος εξάγωνο ΓΚΡΙ - διαστάσεις 23,3cmx20,2cmx6cm - βάρος ανά m2 113,28kg - τετραγωνικά ανά παλέτα 10,59 - βάρος παλέτας 1.210kg

Κυβόλιθος εξάγωνο ΚΟΚΚΙΝΟ - διαστάσεις 23,3cmx20,2cmx6cm - βάρος ανά m2 113,28kg - τετραγωνικά ανά παλέτα 10,59 - βάρος παλέτας 1.210kg

Κυβόλιθος εξάγωνο ΚΙΤΡΙΝΟ - διαστάσεις 23,3cmx20,2cmx6cm - βάρος ανά m2 113,28kg - τετραγωνικά ανά παλέτα 10,59 - βάρος παλέτας 1.210kg


Κυβόλιθος 10,5 x 10,5

Κυβόλιθος ΓΚΡΙ - διαστάσεις 10,5cmx10,5cmx6cm - βάρος ανά m2 119,69kg - τετραγωνικά ανά παλέτα 10,71 - βάρος παλέτας 1.282kg

Κυβόλιθος ΚΟΚΚΙΝΟΣ - διαστάσεις 10,5cmx10,5cmx6cm - βάρος ανά m2 119,69kg - τετραγωνικά ανά παλέτα 10,71 - βάρος παλέτας 1.282kg

Κυβόλιθος ΚΙΤΡΙΝΟΣ - διαστάσεις 10,5cmx10,5cmx6cm - βάρος ανά m2 119,69kg - τετραγωνικά ανά παλέτα 10,71 - βάρος παλέτας 1.282kg


Διάτρητο γκαζόν

Διαστάσεις 50cmx50cmx10cm - τεμάχια ανά τετραγωνικό 4 - βάρος/m2 135,6kg - τετραγωνικά ανά παλέτα 10 - βάρος παλέτας 1.365 - κενό για χώμα ανά m2 0,01m3