Τραπέζι - Πάγκος


ΚΩΔ: 5601 - 5602

ΤΡΑΠΕΖΙ: Υ 0,75μ Δ 0,90μ

ΠΑΓΚΟΣ: Υ 0,45μ Μ 1,35μ Β 0,45μ