5Ε

Ίσιο τζάκι επενδεδυμένο


Ίσιο τζάκι επενδυμένο. Με σχάρα, τασάκι, τάμπερ. Α' ποιότητας

5Ε2

Ίσιο τζάκι επενδεδυμένο


Ίσιο τζάκι επενδυμένο χωρίς πομπέ πυρότουβλο. Μια φθηνότερη λύση του 5Ε. Με 4άρι πυρότουβλο, σχάρα, τασάκι, τάμπερ

5Ζ

Γωνιακό στρογγυλό τζάκι με ποδιά


Γωνιακό στρογγυλό με ποδιά. Ολοκληρωμένο τζάκι με 4άρι πυρότουβλο σχάρα, τασάκι, τάμπερ.

5Η

Γωνιακό απλό στρογγυλό


Γωνιακό απλό στρογγυλό. Με σχάρα, τασακι τάμπερ.

5Κ

Γωνιακό πολύγωνο τζάκι


Γωνιακό πολύγωνο με επένδυση Α ποιοτητας. Με 4άρι πυρότουβλο, σχάρα, τασάκι, τάμπερ

5Λ

Ίσιο τζάκι με επένδυση


Ίσιο τζάκι με επένδυση. Με 4άρι πυρότουβλο, σχάρα, τασάκι, τάμπερ

5Μ

Γωνιακό στρογγυλό επενδεδυμένο τζάκι


Γωνιακό στρογγυλό επενδυμένο Α΄ ποιότητας. Με σχάρα, τασάκι, τάμπερ.

5Π

Γωνιακό τρίπλευρο τζάκι


Γωνιακό τρίπλευρο τζάκι ενδείκνυται για επένδυση. Με 4άρι πυρότουβλο, σχάρα, τασάκι, τάμπερ.

Τζάκι 1m

Τζάκι ίσιο γωνιακό


Τζάκι ίσιο γωνιακό. Ενδείκνυται για επένδυση. Με 4άρι πυρότουβλο, σχάρα, τασάκι, τάμπερ.