Αντικαθιστά τον ασβέστη σε όλα τα τσιμεντοκονιάματα 100% . 
Δεν προσβάλλει τα μέταλλα της οικοδομής , δεν προκαλεί εγκαύματα  .
Καθαριότητα και φιλικό στο περιβάλλον .
Δεν δημιουργεί πεταλίδες .
Ευχέρεια στην μεταφορά και στην αποθήκευση , 
Αύξηση αντοχών .