Ασβεστοπολτός

Σε συσκευασία 20kg, Big Bag Μεγασάκος, Κυβικό Χύμα.


Durolit

Διαφανές Πλαστικοποιητικό Κονιαμάτων

Αντικαθιστά τον ασβέστη. Πρόσμικτο υγρό τσιμεντοκονιαμάτων και ασβεστοκονιαμάτων που αντικαθιστά πλήρως τον ασβέστη συμβάλλοντας στην άυξηση των αντοχών τους.
Συσκευασίες : 1lt, 5lt, 20lt, 180lt
Κατανάλωση : 100-200ml /50 κιλά τσιμέντου 

Προϊόν της Durostick.


Sealagon

Πρόσμικτο δομικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές προσμίξεις σε μορφή λεπτής πούδρας. Αντικαθιστά τον ασβέστη σε όλα τα τσιμεντοκονιάματα
( σοβάς, λάσπη χτισίματος, πλακόστρωση κλπ )

Συσκευασία : 30kg
Κατανάλωση : 
Ανάλογη με την χρήση ,υπάρχει σχετικό φυλλάδιο εφαρμογής.