Ηρακλής Athlos

Το σακευμένο τσιμέντο Athlos MC 22,5 X είναι κατάλληλο για όλες τις γενικές οικοδομικές χρήσεις (κτίσιμο, σοβάτισμα, γέμισμα δαπέδων, κλπ).

Το Athlos καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 413-1. Έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα και φέρει σήμα CE.
Ηρακλής Basis

Το προϊόν Basis είναι ένα τσιμέντο Πόρτλαντ ιπτάμενης τέφρας - ποζολάνης ειδικά κατάλληλο για έργα πολιτικού μηχανικού, οικοδομικά έργα, έτοιμο σκυρόδεμα και προϊόντα σκυροδέματος. Σε σύγκριση με το τσιμέντο CEM I είναι ανθεκτικό στα θειικά άλατα και έχει χαμηλή θερμότητα ενυδάτωσης.

Το Basis έχει ως βάση κλίνκερ Πόρτλαντ τσιμέντου, που έχει αλεσθεί μαζί με πρόσθετα (συνδετικά). Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1, το Basis είναι ένα Σύνθετο Πόρτλαντ Τσιμέντο CEM II / B-M (W-P-L) 42,5 N κατηγορίας αντοχής 42,5. Το Basis καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1 και φέρει σήμα CE.
Ηρακλής Heracles

Το σακευμένο τσιμέντο Heracles είναι ένα Ποζολανικό τσιμέντο CEM IV / B (P-W) 32,5 R ιπτάμενης τέφρας - ποζολάνης κατάλληλο για όλες τις οικοδομικές εφαρμογές (έργα πολιτικού μηχανικού, οικοδομικά έργα, έτοιμο σκυρόδεμα και προϊόντα σκυροδέματος) και ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις των κατασκευών για αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής. Σε σύγκριση με το τσιμέντο CEM I είναι ανθεκτικό στα θειικά άλατα και έχει χαμηλή θερμότητα ενυδάτωσης.

Το Heracles έχει ως βάση κλίνκερ Πόρτλαντ τσιμέντου, που έχει αλεσθεί μαζί με πρόσθετα (συνδετικά). Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1, είναι κατηγορίας αντοχής 32,5 R (πρόωρες αυξημένες αντοχές). Το Heracles καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1, είναι πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα και φέρει σήμα CE.
Ηρακλής Λευκό

Λευκό τσιμέντο CEM II / A-L 52,5 N

Το λευκό τσιμέντο CEM II / A-L 52,5 N είναι κατάλληλο για εφαρμογή σοβά (2η στρώση) καθώς και για όλες τις εφαρμογές σκυροδέματος, που απαιτείται λευκό χρώμα.

Το CEM II / A-L 52,5 N καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1. Έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα και φέρει σήμα CE.