Τσιμεντόλιθοι

Διαστάσεις : 34cmx16,5cmx16cm
Βάρος τεμαχίου : 10,9kg
Τεμάχια ανά παλέτα : 126
Βάρος παλέτας : 1.397kg
Ελάχιστο όριο θραύσης : 2MPa