Τσιμεντοσωλήνες

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης του 1 μέτρου άοπλες, διατρητες, οπλισμένες.

Διαστάσεις : Φ20, Φ30, Φ40 έως Φ300

Επιπλέον καπάκια τσιμεντοσωλήνων & κώνοι φρεατίων.