Υαλόπλεγμα


Τα υαλοπλέγματα τοποθετούνται μέσα στους σοβάδες / επιχρίσματα πρώτιστα για να τους προσδώσουν αντοχή σε εφελκυσμό έτσι ώστε να μην δημιουργούνται ρωγμές από τις μετακινήσεις των υποστρωμάτων, και ειδικότερα εκεί όπου συναντώνται δύο διαφορετικά είδη υποστρώματος.
Επίσης προστατεύουν από εξωτερικούς παράγοντες και κύρια από τις θερμοκρασιακές μεταβολές.

Εκτός από αντοχή σε εφελκυσμό τα υαλοπλέγματα δίνουν αντοχή σε κρούση, πράγμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα στα συστήματα θερμοπρόσοψης.